Tag: Mac os

एन्ड्रोइड अमेरेटिङ सिस्टम के हो ? What is Android Operating System?

लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको अनुकूलित थोरै मेमोरीमा पनि चल्ने, सानो स्वरुपलाई नै एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ ।