Tag: facebook

तपाई हरेक डाटा इन्टरनेटमा कहाँ बसेको हुन्छ ? How is your data stored in Internet?

डाटाबेस सरभर भनेको सरभरको किसिम नै हो जसले डाटाबेस एप्लिकेसनको प्रयोग गरि अरु कम्प्युटरलाई डाटा सम्बन्धि निरन्तर सहायता दिन्छ ।

वेबसाइट किन आबसेक हो? तपाँईको आफ्नो व्यापार, संस्था वा कम्पनीको जानकारी कसरी अनलाईनमा देखाउन हुन्छ ?

वेबसाइटमा जतिपनि विषय वस्तुहरु जस्तै व्यापारको नाम, ठेगाना, फोन न, तस्वीर, उद्देश्य, भिडियो, ग्यालरी, नक्सामा व्यापारको लोकेसन, बेच्ने सामानहरुको तस्वीर, मुल्य, उपभोगताको माग आदि थुप्रै कुराहरु तँपाईको वेबसाइटमा राख्न र दखाउन सकिन्छ ।

केहो व्येब ब्राउजर भनेको ? What is Web Browser?

व्येब ब्राउजर भनेको एउटा सफ्टव्यर एप्लीकेसन हो जसले हाम्रो व्लर्ड वाइद व्येब (Web Browser) मा भएको सुचनाको पहँुचलाई सजिलो बनाउछ । जब हामीले कुनै व्यबेसाइटको […]