Tag: कम्प्युटर

के हो सरभर भनेको ? कसरी काम गर्छ यसले ? What is Server? How does it work?

अङग्रेजी शब्द “सरभरको” नेपाली अर्थ व्यक्ति वा वस्तु जसले हामीलाई सेवा गर्छ हो । त्यसरी नै सरभर कम्प्युटरको अर्थ कम्प्युटर वा कार्यक्रम जसभे सञ्जालमा रहेका […]

आई.टि भनेको के हो ? यसले हाम्रो जिवनमा कस्तो प्रभाव राख्छ ? What is Information Technology? How does it affect our daily life style?

कम्प्युटरमा डाटा राख्ने, लिने अथवा परिर्वतन गर्ने सुलभ तरिकालाइ आई.टि भनिन्छ । फेसबुक चलाउने, मोबाइलमा फोटो राख्ने, कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको […]