Category: Website

वेबसाइट कति प्रकारका हुन्छन् ? के के हुन् ?

वेबसाइटका प्रकारहरु निम्न लिखित अनुसारका हुन्छन् । इस्टाटिक वेबसाइट (Static Website) इस्टाटिक वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताले वेबसाइटमा समाबेस भएको विषयहरुलाई परिर्वतन गर्न सकिदैन्न । परिर्वतन गर्नुको अर्थ […]

वेबसाइट किन आबसेक हो? तपाँईको आफ्नो व्यापार, संस्था वा कम्पनीको जानकारी कसरी अनलाईनमा देखाउन हुन्छ ?

वेबसाइटमा जतिपनि विषय वस्तुहरु जस्तै व्यापारको नाम, ठेगाना, फोन न, तस्वीर, उद्देश्य, भिडियो, ग्यालरी, नक्सामा व्यापारको लोकेसन, बेच्ने सामानहरुको तस्वीर, मुल्य, उपभोगताको माग आदि थुप्रै कुराहरु तँपाईको वेबसाइटमा राख्न र दखाउन सकिन्छ ।