Category: Web Browsers

वेबसाइट कति प्रकारका हुन्छन् ? के के हुन् ?

वेबसाइटका प्रकारहरु निम्न लिखित अनुसारका हुन्छन् । इस्टाटिक वेबसाइट (Static Website) इस्टाटिक वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताले वेबसाइटमा समाबेस भएको विषयहरुलाई परिर्वतन गर्न सकिदैन्न । परिर्वतन गर्नुको अर्थ […]

केहो व्येब ब्राउजर भनेको ? What is Web Browser?

व्येब ब्राउजर भनेको एउटा सफ्टव्यर एप्लीकेसन हो जसले हाम्रो व्लर्ड वाइद व्येब (Web Browser) मा भएको सुचनाको पहँुचलाई सजिलो बनाउछ । जब हामीले कुनै व्यबेसाइटको […]