Category: Internet

तपाई हरेक डाटा इन्टरनेटमा कहाँ बसेको हुन्छ ? How is your data stored in Internet?

डाटाबेस सरभर भनेको सरभरको किसिम नै हो जसले डाटाबेस एप्लिकेसनको प्रयोग गरि अरु कम्प्युटरलाई डाटा सम्बन्धि निरन्तर सहायता दिन्छ ।

इन्टरनेटको सबै भन्दा सानो स्वरुप घरमै कसरी तयार गर्ने ? How to prepare small internet at home?

अहिले सम्म इन्टरनेट भन्ने वित्तिकै तपाईको मोबाइलमा चल्ने नमस्ते वा एनसेल वा अरु सिमको डाटा सम्झिन सक्नु हुन्छ । साथै तपाईको घरमै रहेको नेपालका इन्टरनेट […]

इन्टरनेटलाई तपाईले निसुल्क कुन–कुन सुचना दिदै हुनुहुन्छ ? Which information are you giving to Internet for free?

इन्टरनेट एउटा असाध्यै भोको प्राणी जस्तैे हो । इन्टरनेटले तपाईको नाम, ठेगाना, फोन न, इमेल, पासपोर्द, जन्म मिती, आदी सुचनाका रुपमा लिने गर्दछ । यसले […]