Category: Computer Basics

कम्प्युटर भनेको के हो ? What is Computer?

कम्प्युटर शब्दको ल्याटिन शब्द “कम्प्युटरे” बाट अनुवाद गरिएको हो जसको अर्थ हिसाब गर्नु हो । कम्प्युटर एउटा विद्युतिय उपकरण हो जसले हाम्रो सुचनालाई राख्छ, दिन्छ […]