घरमै बसेर विश्वको जुनसुकै अर्काको कम्प्युटर वा मोबाइल चलाउने कसरी ? How to control laptop and mobile remotely ?

अर्काको कम्प्युटर वा मोबाइल चलाउनको लागि आई.टिको विज्ञ नै हुनुपर्छ भन्ने हनेइन ।

एन्ड्रोइड अमेरेटिङ सिस्टम के हो ? What is Android Operating System?

लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको अनुकूलित थोरै मेमोरीमा पनि चल्ने, सानो स्वरुपलाई नै एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ ।

तपाई हरेक डाटा इन्टरनेटमा कहाँ बसेको हुन्छ ? How is your data stored in Internet?

डाटाबेस सरभर भनेको सरभरको किसिम नै हो जसले डाटाबेस एप्लिकेसनको प्रयोग गरि अरु कम्प्युटरलाई डाटा सम्बन्धि निरन्तर सहायता दिन्छ ।

इन्टरनेटको सबै भन्दा सानो स्वरुप घरमै कसरी तयार गर्ने ? How to prepare small internet at home?

अहिले सम्म इन्टरनेट भन्ने वित्तिकै तपाईको मोबाइलमा चल्ने नमस्ते वा एनसेल वा अरु सिमको डाटा सम्झिन सक्नु हुन्छ । साथै तपाईको घरमै रहेको नेपालका इन्टरनेट […]

के हो सरभर भनेको ? कसरी काम गर्छ यसले ? What is Server? How does it work?

अङग्रेजी शब्द “सरभरको” नेपाली अर्थ व्यक्ति वा वस्तु जसले हामीलाई सेवा गर्छ हो । त्यसरी नै सरभर कम्प्युटरको अर्थ कम्प्युटर वा कार्यक्रम जसभे सञ्जालमा रहेका […]