सर्चईन्जिन अप्टिमाईजेसन भनेको के हो?

seo-consultant
seo

स्कुलमा जसरी हामी प्रथम हुने होडबापजी हुन्थ्योे ।त्यसरी नै इन्टनेटको दुनियामा पनि सर्च इन्जिामा पनि प्रथम हुने होडबापजी हुन्छ। हामीले बनाएका व्यबसाईमा धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुले भिजिट गरुन र जानकारी लिउन अथवा कुनै सामानहरुको बिक्री होस भन्नका लागी इन्टरनेटमा रहेका सर्च इन्जिनहरु जस्तै गुगल, बिङ,बइदु,यानद्रिस्क,हरुमा तपाईको व्यवसाईटलाई दर्ता गराई तपाईको व्यवसाईटमा भिजित गरकउने प्रक्रियालाई नै सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनिन्छ। यो काम गर्नका थुप्रै कामहरुकमा ध्यान दिन पर्छ लागी तपाईको व्यबसाईटबनाई दिने डेबोलपरलाई भन्नु होला। अथवा हामीलाई भन्दा पनि हुन्छ ।

Seee This video below too:

https://youtube.com/shorts/zMIuv2HuGdM?feature=share