व्लर्ड वाइड व्येब के हो ? What is World Wide Web

Tim Berners-Lee

सर टिमवन्र्सलीले सन १९८९ मा World Wide Web (WWW) को आविस्कार गरेका थिए । उनले पहिलो व्यब ब्राउजर सन १९९० मा स्विजरल्याण्डको जेनेभामा हुदा बनाएका थिए । यो एउटा सुचना प्रणाली हो जहाँ व्येब र व्येबका दस्तावेजहरु उनीहरुको यु.आर.यल (URL – Universal Resource Locator ) ले पहिचान गर्नुपर्नेु हुन्छ र यीनीहरुलाई इन्टरनेटले माध्यमबाट हेर्न सकिन्छ । वल्र्ड वाईड व्येबको स्रोतहरु प्रयोगकर्ताको सामु हाईपर टेक्ट ट्रान्स्फर प्रोतोकोल (Hypertext Transfer Protocol) को माध्यमबाट पु¥याईन्छ । जसलाई हामीले व्येब ब्राउजरको माध्यमबाट देख्न सकिन्छ ।