वेबसाइट कति प्रकारका हुन्छन् ? के के हुन् ?

वेबसाइटका प्रकारहरु निम्न लिखित अनुसारका हुन्छन् ।

इस्टाटिक वेबसाइट (Static Website)

इस्टाटिक वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताले वेबसाइटमा समाबेस भएको विषयहरुलाई परिर्वतन गर्न सकिदैन्न । परिर्वतन गर्नुको अर्थ एकपटक वेबसाइट बनाउने व्यक्ति वा संस्थाले प्रयोगकर्ता अर्थता हामीलाई दिएपछि प्रयोगकर्ताको समय–समयमा विषयहरु वेबसाइटमा राख्न असमर्थ हुन्छन् । यसरी बनाइएका वेबसाइट प्रयोगकर्ताको इच्छया अनुरुपमा विषयहरु वेबसाइछमा राख्नका लागि स्वयम् वेबसाइट बनाउने व्यक्ति वा संस्था सँग सम्पर्क गर्नु पर्ने हुन्छ । विशेषत यस्ता वेबसाइट बनाउनुपर्दा प्रयोगकर्तालाई त्यति धेरै आर्थिक भार पर्दैन ।

डाईनामिक वेबसाइट (Dynamic Website)

डाईनामिक वेबसाइट भन्नाले प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छा अनुसार यस प्रकारको वेबसाइटमा आफ्नो विषयहरु समय–समयमा राखि रहन पाउने छन् र त्यो विषय वेबसाइट रहुन्जेल त्यस वेबसाइट भित्र रहिरहने हुन्छ । यस्ता वेबसाइटहरु बनाउनु पर्दा प्रयोगकर्ताको आर्थिक भार अलि धेरै पर्ने गर्दछ । ठुला(ठुला संस्था, होटल, कन्मपनी, समाचार राख्ने पोर्तलहरु आदिले डाईनामिक वेबसाइट बनाउन जरुरी हुन्छ ।

Web