तपाई हरेक डाटा इन्टरनेटमा कहाँ बसेको हुन्छ ? How is your data stored in Internet?

तपाईको हरेक डाटा रहने ठाँउ भनेको डाटाबेस सरभर हो । डाटाबेस सरभरको बारेमा बुझ्नु अघि डाटा, डाटाबसे र डाटाबेस सरभरको बारेमा बुझ्न जरुरी छ । इन्टरनेटमा डाटा भनेको तपाईको अक्षरहरु, विभरणहरु, फोटो, बस्ने ठाँउ, उमेर, जन्म मिती, आदि हुन । डाटाबेस भनेको डाटा रहने ठाँउ जहाँ विभिन्न किसिमको डाटाबेस सफ्टवेयरहरुको प्रयोग गरीे तपाईको डाटालाई व्यवस्थित रुपमा राखिन्छ । डाटाबेस सफ्टवेयरहरु जस्तै माइ एस् किउ एल, माइक्रोसफ्ट एक्सेस, ओरेकल डाटाबेस, पोस्तग्रोस एस् किउ एल, एस् किउ एल लाइट आदिको प्रयोग गरी व्यवस्थित रुपमा राखिन्छ । योसँगै डाटाबेसमा डाटाबेस बनाउने, राख्ने, पढ्ने, परिवर्तन गर्ने, र मेटाउने गर्न राखिन्छ ।

Database-Server

डाटाबेस सरभर भनेको सरभरको किसिम नै हो जसले डाटाबेस एप्लिकेसनको प्रयोग गरि अरु कम्प्युटरलाई डाटा सम्बन्धि निरन्तर सहायता दिन्छ । अझ सजिलोमा भन्नु पर्दा डाटाबेस सरभर भनेको डाटाबेसको एप्लिकेसन प्रयोग गर्ने कम्प्युटर जसले हामी लगायत अरु कम्प्युटरलाई निरन्तर डाटाबेसमा डाटा राख्न, पढ्न, परिवर्तन गर्न, लगायत मेटाउन दिन्छ ।

database

जस्तै एउटा काठमाडौंमा प्रधान कार्यालय भएको बैकमा तपाईको खाता छ । जसको कार्यालयमा डाटाबेस सरभर छ र आई.टिको बिग्यले डाटाबेस सरभरको निगरानी गरि रहेको हुन्छ । सोही बैकको साखा कार्यालय नेपालको विकत क्षत्र जस्तै दैलेख वा अरु कुनै जिल्लामा अवस्थित पनि छ । त्यो कार्यालयको कम्प्युटर र इन्टरनेटको सुविधा छ । सोहि शाखा कार्यालयको कम्प्युटरबाट नै तपाईको सम्पूर्ण बैंकको विवरण देख्न सकिन्छ । त्यो सम्भब मात्र प्रधान कार्यालयको डाटाबेस सरभरको कारण भएको हो । यसै गरी फेसबुक, गुगल, इन्सटाग्रामको पनि विदेशका विभिन्न सहरुमा डाटाबेस बनाएर राखेको हुन्छ ।