के हो सरभर भनेको ? कसरी काम गर्छ यसले ? What is Server? How does it work?

अङग्रेजी शब्द “सरभरको” नेपाली अर्थ व्यक्ति वा वस्तु जसले हामीलाई सेवा गर्छ हो । त्यसरी नै सरभर कम्प्युटरको अर्थ कम्प्युटर वा कार्यक्रम जसभे सञ्जालमा रहेका अरु यन्त्रहरुलाई तथ्यहरु वितरण गर्नेगर्दछ । सजिलो भाषामा भन्दा एउटा वा सो भन्दा बदि कम्प्युटर वा कार्यक्रमहरुको सञ्जाल जसले तपाई लगायत विश्वका हरेक कुनाबाट आउने तपाईका अनुरोधलाई वर्षको ३६५ र दिन २४ घण्टा नै लिन्छ र तपाईलाई सेवा प्रदान गर्छ । सरभरको बारेमा अझ बुझ्नको लागि यस चित्रमा हेर्नुहोस ।

जस्तै तपाई रातिको २ बजे तपाईलाई निन्द्रा लागेन र आफ्नो मोबाईलको ब्राउजरमा www.facebook.com टाइप गर्नु भयो भने मोबाईलले अमेरिकामा रहेको फेसबुकको सरभरलाई अथवा नजिकै अन्य देशमा रहेको फेसबुकको सरभर कम्प्युटरलाई तपाईको फेसबुकको अनुरोध पठाउछ । अनि फेसबुकको सरभर कम्प्युटरले त्यो अनुरोध पायो भने फेसबुकको सरभरले तपाईको मोबाईलमा तपाईको अनुरोधको प्रतिक्रिया स्वरुप अनुरोधका प्रतिलिपी र स्विकृतिलाई पठाउछ । मोबाईलले स्विकृती पाए पछि, तपाईले लगईन गर्नु भएको ईमेल र पसपोर्टको सम्पूर्ण जानकारीहरु पठाउन लगाउछ । फेसबुकको सरभरले उनीहरुको कम्प्युटरहरुमा रहेको तपाईको फेसबुकको खाताको जानकारीहरु पठाउछ मोबाईलमा । अनि बल्ल तपाई आफ्नो सम्पूर्ण फेसबुकको जानकारी पाउनुहुन्छ । यसरी काम गर्छ सरभरले । सरभरका अरु जानकारी निम्न चित्रमा उल्लेखि छ ।